201906.24
Off
0

Co egzekwuje komornik?

Autor: Kategoria: Wiedza

Komornik sądowy zajmuje się: egzekucją świadczeń pieniężnych – czyli tych o zapłatę, są to najczęściej sprawy pomiędzy przedsiębiorcami, sprawy kredytowe i pożyczkowe, sprawy czynszowy, spawy alimentacyjny oraz egzekucja grzywien i kosztów sądowych; egzekucją świadczeń niepieniężnych – czyli egzekucję pewnego zachowania, którego dłużnik nie wykonał, np. eksmisja, wprowadzenie w posiadanie, wydanie ruchomości i nieruchomości; sporządzanie spisu…

201906.24
Off
0

Czym zajmuje się komornik?

Autor: Kategoria: Wiedza

Komornik sądowy zajmuje się egzekucją następujących tytułów: wyroków sądowych, nakazów zapłaty; ugód sądowych; aktów notarialnych, w których dłużnik poddał się egzekucji; inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej. Jeżeli nie wiecie jak uzyskać te tytuły zapraszam do kontaktu z Izą, Damianem i Tomkiem.

201906.24
Off
0

Kim jest komornik?

Autor: Kategoria: Wiedza

Komornik to funkcjonariusz publiczny, działający przy sądzie rejonowym, zajmujący się w zasadzie wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Komornicy wykonują swoje czynności w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo Sądu Rejonowego. Przy wykonywaniu swoich czynności są niezawiśli i podlegają…

201906.24
Off
0

Rys historyczny

Autor: Kategoria: Wiedza

Zawód komornika powstał w XIX w. Wcześniej z egzekwowaniem majątku od dłużnika bywało różnie. W czasach starożytnych, czy też w średniowieczu, wierzyciel sam dbał o swój interes. Mógł on nawet doprowadzić do tego, że osoba niewypłacalna stawała się jego niewolnikiem. Wraz ze wzrostem technologicznym, kulturowym i społecznym ludzie zdecydowali, że lepszym egzekutorem będzie państwo jako…