202203.14
Off
0

Sporządzenie protokołu stanu faktycznego

Autor: Kategoria: Wiedza

Postępowanie dowodowe można przeprowadzić bez instytucji zabezpieczania dowodów, zgodnie z art. 310 i następnymi k.p.c. Służy do tego instytucja protokołu stanu faktycznego. W porównaniu do praktyki organów egzekucyjnych krajów Europy Zachodniej jest to instytucja wykorzystywana w Polsce niezwykle rzadko. Jak sporządza się protokół stanu faktycznego i do czego można go wykorzystać? Poniższy artykuł odpowiada na…

202203.14
Off
1

Doręczenie korespondencji sądowej przez komornika

Autor: Kategoria: Wiedza

Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywaniaczynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Poza wykonywaniem orzeczeń sądowych, innych tytułów wykonawczych, postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzeniem spisu inwentarza oraz innych zadań określonych w innych ustawach, komornik wykonuje czynności: doręczenia korespondencji sądowej sporządzenie protokołu stanu faktycznego na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi…

202202.09
Off
1

Jak i ile może wyegzekwować komornik z pensji

Autor: Kategoria: Wiedza

Kiedy zalegamy ze spłatą zobowiązania, możemy spodziewać się, że wierzyciel skieruje sprawę do sądu, a poźniej skieruje sprawę do komornika, celem wyegzekwowania roszczenie. Jak i ile może wyegzekwować komornik jeśli chodzi o nasze wynagrodzenie za pracę? Odpowiedź znajduje się poniżej. Egzekwowanie należności Proces sądowy zazwyczaj poprzedza próba polubownego załatwienia sprawy. Jeśli otrzymujemy wezwanie do zapłaty,…

202201.17
Off
1

Śmierć dłużnika – co dalej z egzekucjami komorniczymi

Autor: Kategoria: Wiedza

Egzekucja komornicza służy odzyskaniu należnego wierzycielowi świadczenia. Jednak proces ten trwa czasem nawet tygodniami, a nawet miesiącami nim dojdzie do jego zakończenia.W tym czasie wiele może się wydarzyć. Do jednych z nieprzewidywalnych zdarzeń należy śmierć dłużnika. Co w takiej sytuacji dzieje się z egzekucjami komorniczymi? Śmierć dłużnika przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego Sytuacja, w której po…

202103.26
Off
1

Jaki jest obszar działania Komornika Sądowego?

Autor: Kategoria: Wiedza

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach zajmuje się odzyskiwaniem należności wierzyciela, do których zalicza się zarówno świadczenia pieniężne, jak i niepieniężne. Kancelaria komornicza egzekwuje wyroki sądowe, nakazy zapłaty, postanowienia, ugody sądowe, akty notarialne oraz inne orzeczenia będące tytułami wykonawczymi zgodnie z ustawami. Obszar właściwości Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tychach obejmuje całe województwo…

202101.24
Off
1

Kim jest Komornik Sądowy?

Autor: Kategoria: Wiedza

Zawód komornika nierzadko budzi silne emocje – niesłusznie. Jako wyspecjalizowany urzędnik, prowadzący swoją działalność pod nadzorem sądu, jest o wiele skuteczniejszą formą rozstrzygania długów niż samosądy. Kim więc jest i jak działa komornik sądowy? Komornik Sądowy – kto to? Zgodnie z treścią ustawy 1 art. 2 komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym w sądzie rejonowym. Komornik…

201906.24
Off
0

Co egzekwuje komornik?

Autor: Kategoria: Wiedza

Komornik sądowy zajmuje się: egzekucją świadczeń pieniężnych – czyli tych o zapłatę, są to najczęściej sprawy pomiędzy przedsiębiorcami, sprawy kredytowe i pożyczkowe, sprawy czynszowy, spawy alimentacyjny oraz egzekucja grzywien i kosztów sądowych; egzekucją świadczeń niepieniężnych – czyli egzekucję pewnego zachowania, którego dłużnik nie wykonał, np. eksmisja, wprowadzenie w posiadanie, wydanie ruchomości i nieruchomości; sporządzanie spisu…

201906.24
Off
0

Czym zajmuje się komornik?

Autor: Kategoria: Wiedza

Komornik sądowy zajmuje się egzekucją następujących tytułów: wyroków sądowych, nakazów zapłaty; ugód sądowych; aktów notarialnych, w których dłużnik poddał się egzekucji; inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej. Jeżeli nie wiecie jak uzyskać te tytuły zapraszam do kontaktu z Izą, Damianem i Tomkiem.

201906.24
Off
0

Rys historyczny

Autor: Kategoria: Wiedza

Zawód komornika powstał w XIX w. Wcześniej z egzekwowaniem majątku od dłużnika bywało różnie. W czasach starożytnych, czy też w średniowieczu, wierzyciel sam dbał o swój interes. Mógł on nawet doprowadzić do tego, że osoba niewypłacalna stawała się jego niewolnikiem. Wraz ze wzrostem technologicznym, kulturowym i społecznym ludzie zdecydowali, że lepszym egzekutorem będzie państwo jako…