201906.24
Off
0

Co egzekwuje komornik?

Autor: Kategoria: Wiedza

Komornik sądowy zajmuje się:

  • egzekucją świadczeń pieniężnych – czyli tych o zapłatę, są to najczęściej sprawy pomiędzy przedsiębiorcami, sprawy kredytowe i pożyczkowe, sprawy czynszowy, spawy alimentacyjny oraz egzekucja grzywien i kosztów sądowych;
  • egzekucją świadczeń niepieniężnych – czyli egzekucję pewnego zachowania, którego dłużnik nie wykonał, np. eksmisja, wprowadzenie w posiadanie, wydanie ruchomości
    i nieruchomości;
  • sporządzanie spisu inwentarza po zmarłym i zabezpieczenie spadku;
  • doręczanie korespondencji sądowej;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego;
  • przeprowadzanie licytacji publicznych na zlecenie;

Egzekucję prowadzić mogę w sprawach na terenie woj. śląskiego, poza sprawami gdzie określona jest właściwość wyłączna – egzekucja z nieruchomości, eksmisja, spis inwentarza.