202202.21
Off
0

Upadłość dłużnika – co dalej z egzekucjami komorniczymi?

Autor: Kategoria: Aktualności

Jedną z przeszkód w dalszym prowadzeniu postępowania egzekucyjnego jest ogłoszenie upadłości przez dłużnika, którym może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. Ogłoszenie upadłości dłużnika przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego Sytuacja, w której po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, komornik uzyska informację, że dłużnik już przed złożeniem sprawy przez wierzyciela ogłosił upadłość, nie jest uznawana za oczywiście…

202202.09
Off
1

Jak i ile może wyegzekwować komornik z pensji

Autor: Kategoria: Wiedza

Kiedy zalegamy ze spłatą zobowiązania, możemy spodziewać się, że wierzyciel skieruje sprawę do sądu, a poźniej skieruje sprawę do komornika, celem wyegzekwowania roszczenie. Jak i ile może wyegzekwować komornik jeśli chodzi o nasze wynagrodzenie za pracę? Odpowiedź znajduje się poniżej. Egzekwowanie należności Proces sądowy zazwyczaj poprzedza próba polubownego załatwienia sprawy. Jeśli otrzymujemy wezwanie do zapłaty,…