202103.26
Off
0

Jaki jest obszar działania Komornika Sądowego?

Autor: Kategoria: Wiedza

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach zajmuje się odzyskiwaniem należności wierzyciela, do których zalicza się zarówno świadczenia pieniężne, jak i niepieniężne. Kancelaria komornicza egzekwuje wyroki sądowe, nakazy zapłaty, postanowienia, ugody sądowe, akty notarialne oraz inne orzeczenia będące tytułami wykonawczymi zgodnie z ustawami. Obszar właściwości Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tychach obejmuje całe województwo…

202101.24
Off
0

Kim jest Komornik Sądowy?

Autor: Kategoria: Wiedza

Zawód komornika nierzadko budzi silne emocje – niesłusznie. Jako wyspecjalizowany urzędnik, prowadzący swoją działalność pod nadzorem sądu, jest o wiele skuteczniejszą formą rozstrzygania długów niż samosądy. Kim więc jest i jak działa komornik sądowy? Komornik Sądowy – kto to? Zgodnie z treścią ustawy 1 art. 2 komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym w sądzie rejonowym. Komornik…

202007.16
Off
0

Wznowienie przyjmowania interesantów

Autor: Kategoria: Aktualności

Ze względu na dalsze zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID 19) informuje się, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Michał Adamiecki zawiadamia, że kancelaria wznawia przyjmowanie interesantów w następujących godzinach:   poniedziałek 7-17, wtorek- czwartek 7-15, piątek 7-14. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów, mogących jednocześnie przebywać w kancelarii komornika do ilości jednego interesanta.  Zaleca się…

202003.03
Off
0

Dzień wewnętrzny w kancelarii

Autor: Kategoria: Aktualności

Począwszy od 6 marca 2020, każdy piątek będzie dniem wewnętrznym kancelarii.W piątki nie odbieramy telefonów (stacjonarnego i komórkowego).W kancelarii przyjmowane będą wpłaty i strony postępowania. Informacja telefoniczna będzie udzielana od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy kancelarii.

201906.24
Off
0

Co egzekwuje komornik?

Autor: Kategoria: Wiedza

Komornik sądowy zajmuje się: egzekucją świadczeń pieniężnych – czyli tych o zapłatę, są to najczęściej sprawy pomiędzy przedsiębiorcami, sprawy kredytowe i pożyczkowe, sprawy czynszowy, spawy alimentacyjny oraz egzekucja grzywien i kosztów sądowych; egzekucją świadczeń niepieniężnych – czyli egzekucję pewnego zachowania, którego dłużnik nie wykonał, np. eksmisja, wprowadzenie w posiadanie, wydanie ruchomości i nieruchomości; sporządzanie spisu…

201906.24
Off
0

Czym zajmuje się komornik?

Autor: Kategoria: Wiedza

Komornik sądowy zajmuje się egzekucją następujących tytułów: wyroków sądowych, nakazów zapłaty; ugód sądowych; aktów notarialnych, w których dłużnik poddał się egzekucji; inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej. Jeżeli nie wiecie jak uzyskać te tytuły zapraszam do kontaktu z Izą, Damianem i Tomkiem.

201906.24
Off
0

Rys historyczny

Autor: Kategoria: Wiedza

Zawód komornika powstał w XIX w. Wcześniej z egzekwowaniem majątku od dłużnika bywało różnie. W czasach starożytnych, czy też w średniowieczu, wierzyciel sam dbał o swój interes. Mógł on nawet doprowadzić do tego, że osoba niewypłacalna stawała się jego niewolnikiem. Wraz ze wzrostem technologicznym, kulturowym i społecznym ludzie zdecydowali, że lepszym egzekutorem będzie państwo jako…