202202.09
Off
1

Jak i ile może wyegzekwować komornik z pensji

Autor: Kategoria: Wiedza

Kiedy zalegamy ze spłatą zobowiązania, możemy spodziewać się, że wierzyciel skieruje sprawę do sądu, a poźniej skieruje sprawę do komornika, celem wyegzekwowania roszczenie. Jak i ile może wyegzekwować komornik jeśli chodzi o nasze wynagrodzenie za pracę? Odpowiedź znajduje się poniżej.

Egzekwowanie należności

Proces sądowy zazwyczaj poprzedza próba polubownego załatwienia sprawy. Jeśli otrzymujemy wezwanie do zapłaty, ale w żaden sposób nie reagujemy, możemy spodziewać się  kontynuacji, ale już przy pomocy odpowiednich organów państwowych i funkcjonariuszy publicznych.

Do komornika udajemy się po otrzymaniu nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności, nadaną przez sąd. Organ egzekucyjny na podstawie informacji z wniosku wierzyciela lub w wyniku dokonanych zapytań i poszukiwania majątku dłużnika, uzyskuje wiedzę o potencjalnych źródłach umożliwiających spłacenie zaległości. Jedną z możliwych dróg działania jest egzekucja należności pieniężnych, którą można podzielić ze względu na sposób, w jaki przebiega:

  • z nieruchomości bądź jej części,
  • z ruchomości,
  • z rachunków bankowych,
  • z innych praw i wierzytelności,
  • ze świadczeń emerytalno-rentowych
  • z wynagrodzenia o pracę.

To właśnie ostatnie źródło podlega dzisiejszemu tematowi wpisu. Jak przebiega egzekwowanie? Te informacje znajdują się w następnym akapicie.

Egzekwowanie należności z wynagrodzenia o pracę

Jak już wcześniej wspomniano, egzekwowanie należności z pensji pracowniczej jest jednym ze sposobów zaspokojenia roszczenia wierzyciela. Jak to wygląda w praktyce? Ile z pensji może zająć komornik?

Egzekucja przebiega za każdym razem inaczej, w zależności od tego, czego dotyczy dług:

  • egzekucji podlega połowa wynagrodzenia zgodnie z art. 87 Kodeksu Pracy,
    z zachowaniem kwoty wolnej od zajęcia, wynoszącej najniższą krajową.
  • w przypadku świadczeń alimentacyjnych jest to ⅗ wynagrodzenia (dotyczy umowy o pracę; w przypadku pracy dłużnika na umowie o dzieło i zlecenie sytuacja może wyglądać inaczej) –  art. 87 Kodeksu Pracy

Długi mogą ulec przedawnieniu. Dla większości spraw jest to okres 6 lat, natomiast dla odsetek od roszczenia są to 3 lata. Dlatego nie zwlekajmy i korzystajmy z pomocy odpowiednich podmiotów, które pomogą odzyskać należne nam pieniądze. Więcej informacji dostępnych jest na stronie głównej: https://adamiecki.pl/