202201.17
Off
1

Śmierć dłużnika – co dalej z egzekucjami komorniczymi

Autor: Kategoria: Wiedza

Egzekucja komornicza służy odzyskaniu należnego wierzycielowi świadczenia. Jednak proces ten trwa czasem nawet tygodniami, a nawet miesiącami nim dojdzie do jego zakończenia.
W tym czasie wiele może się wydarzyć. Do jednych z nieprzewidywalnych zdarzeń należy śmierć dłużnika. Co w takiej sytuacji dzieje się z egzekucjami komorniczymi?

Śmierć dłużnika przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego

Sytuacja, w której po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, komornik uzyska informację, że dłużnik już przed złożeniem sprawy przez wierzyciela zmarł, uznawana jest za oczywiście niecelowe wszczęcie postępowania.

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2022 r. „”Złożenie przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego przeciwko zmarłemu dłużnikowi stanowi oczywiście niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego w rozumieniu art. 30 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych”. Oznacza to, że wierzyciel będzie zmuszony do pokrycia opłaty stosunkowej w wysokości 10% roszczenia zgłoszonego do wyegzekwowania.

Śmierć dłużnika w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego

Kiedy mamy do czynienia ze śmiercią dłużnika, która nastąpiła w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego, komornik z urzędu ma obowiązek zawieszenia postępowania w oparciu o art. 819 kodeksu postępowania cywilnego. 

Postępowanie egzekucyjne podejmuje się z udziałem spadkobierców, a w zakresie jakim postępowanie dotyczy praw i obowiązków wynikających z działalności gospodarczej – zarządcy sukcesyjnego.

Zgodnie z art. 819 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego jeżeli spadkobiercy dłużnika nie objęli spadku albo nie są znani, a nie ma kuratora spadku, sąd na wniosek wierzyciela ustanowi dla nich kuratora, chyba że egzekucja dotyczy roszczeń wynikających z działalności gospodarczej, a został ustanowiony zarząd sukcesyjny. 

Życie pisze nieprzewidywalne scenariusze i należy być przygotowanym na każdą ewentualność. Regulacje, jak postępować przewidują przepisy prawa, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego i obeznanego w przepisach komornika. Informacje na temat świadczonych usług dostępne są na stronie https://adamiecki.pl/