201906.24
Off
0

Kim jest komornik?

Autor: Kategoria: Wiedza

Komornik to funkcjonariusz publiczny, działający przy sądzie rejonowym, zajmujący się w zasadzie wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego.

Komornicy wykonują swoje czynności w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo Sądu Rejonowego. Przy wykonywaniu swoich czynności są niezawiśli
i podlegają tylko ustawom, orzeczeniom sądowym oraz prezesowi sądu rejonowego, przy którym działają.