202101.24
Off
1

Kim jest Komornik Sądowy?

Autor: Kategoria: Wiedza

Zawód komornika nierzadko budzi silne emocje – niesłusznie. Jako wyspecjalizowany urzędnik, prowadzący swoją działalność pod nadzorem sądu, jest o wiele skuteczniejszą formą rozstrzygania długów niż samosądy. Kim więc jest i jak działa komornik sądowy?

Komornik Sądowy – kto to?

Zgodnie z treścią ustawy 1 art. 2 komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym w sądzie rejonowym. Komornik podlega nadzorowi prezesa sądu rejonowego, przy którym działa.

Zajmuje się wykonywaniem orzeczeń, w których zasądzono roszczenia w drodze przymusu egzekucyjnego. Ma on za zadanie jedynie oddawać (nie zabierać!) długi wierzycieli poprzez egzekwowanie sądowych nakazów tj.:

 • wyroków sądowych, nakazów zapłaty, postanowień,
 • aktów notarialnych,
 • ugód sądowych,
 • innych orzeczeń czy ugód i akt.

Krótko mówiąc, jest to osoba, do której możesz udać się w sprawie egzekwowania należnych Ci spłat, czyli odzyskiwania długów, czy też problemów związanych z określonym zachowaniem, których dłużnik nie chce wykonać np. eksmisja, wprowadzenia w posiadanie, wydanie ruchomości.

Jak działa komornik sądowy?

Komornik sądowy w Tychach po otrzymaniu wniosku oraz tytułu wykonawczego przystępuje do jego wykonywania. Najczęściej proces ten rozpoczyna się od ustalenia majątku dłużnika oraz sposobu działania. W zależności od tego, co wnioskuje wierzyciel, komornik może zająć:

 • wynagrodzenie,
 • rachunek bankowy,
 • świadczenia emerytalno-rentowe
 •  wierzytelności
 • nieruchomości,
 •  ruchomości
 • papiery wartościowe,
 • inne prawa majątkowe czy wierzytelności.

Realizacja zajęć następuje przez przekazanie środków pieniężnych przez odpowiednie osoby lub przez licytację. Celem uzyskania środków spłaty dla wierzyciela. Dłużnik może też zaproponować dobrowolne wpłaty na poczet zadłużenia. Po uzyskaniu należności, komornik ma obowiązek przekazać je w ciągu 4 dni uprawnionemu (za wyjątkiem pierwszego potrącenia z rachunku bankowego dłużnika, tu przekazanie następuje po 7 dniach). 

Tak działa również Komornik Sądowy w Tychach. Informacje kontaktowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt https://adamiecki.pl/kontakt/