202203.14
Off
0

Sporządzenie protokołu stanu faktycznego

Autor: Kategoria: Wiedza

Postępowanie dowodowe można przeprowadzić bez instytucji zabezpieczania dowodów, zgodnie z art. 310 i następnymi k.p.c. Służy do tego instytucja protokołu stanu faktycznego. W porównaniu do praktyki organów egzekucyjnych krajów Europy Zachodniej jest to instytucja wykorzystywana w Polsce niezwykle rzadko. Jak sporządza się protokół stanu faktycznego i do czego można go wykorzystać? Poniższy artykuł odpowiada na…

202203.14
Off
1

Doręczenie korespondencji sądowej przez komornika

Autor: Kategoria: Wiedza

Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywaniaczynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Poza wykonywaniem orzeczeń sądowych, innych tytułów wykonawczych, postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzeniem spisu inwentarza oraz innych zadań określonych w innych ustawach, komornik wykonuje czynności: doręczenia korespondencji sądowej sporządzenie protokołu stanu faktycznego na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi…