202103.26
Off
1

Jaki jest obszar działania Komornika Sądowego?

Autor: Kategoria: Wiedza

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach zajmuje się odzyskiwaniem należności wierzyciela, do których zalicza się zarówno świadczenia pieniężne, jak i niepieniężne. Kancelaria komornicza egzekwuje wyroki sądowe, nakazy zapłaty, postanowienia, ugody sądowe, akty notarialne oraz inne orzeczenia będące tytułami wykonawczymi zgodnie z ustawami.

Obszar właściwości Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tychach obejmuje całe województwo śląskie, co pokrywa się z granicami apelacji katowickiej. Główne miasta w których działa komornik:

Gminy Miejskie:

 • Katowice
 • Gliwice
 • Bielsko-Biała
 • Rybnik
 • Częstochowa
 • Tychy
 • Bieruń
 • Lędziny

Gminy Wiejskie:

 • Bojszowy
 • Kobiór

Komornik sądowy działa na wyznaczonym obszarze swojego rewiru komorniczego, natomiast istnieje wyjątek od tej reguły. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii, o czym stanowi art. 10 ust. 1. Jednak nie zalicza się w tym przypadku spraw dotyczących: 

 • egzekucji z nieruchomości,
 • wydania nieruchomości,
 • wprowadzenia w posiadanie nieruchomości,
 • opróżniania pomieszczeń w tym lokali mieszkalnych z osób lub rzeczy,
 • w sprawach, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio,
 • spisu inwentarza po zmarłych.

Wspomniane egzekucje z nieruchomości może prowadzić wyłącznie komornik, działający przy Sądzie Rejonowym, w którego obszarze właściwości położona jest nieruchomość osoby zadłużonej.

Przy uwzględnieniu powyższych przepisów, komornik sądowy z wniosku wierzyciela może prowadzić sprawy, w których miejsce zamieszkania bądź siedziba dłużnika, znajduje się we wspomnianym obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego tylko w wyżej opisanym przypadku.

Kiedy wierzyciel dokonuje wyboru komornika na podstawie art. 10 ust. 3, powinien wraz ze wnioskiem o wszczęcie egzekucji złożyć pisemne oświadczenie, że korzysta z wyżej przedstawionego prawa.

Więcej informacji na temat zakresu działań komornika sądowego oraz sposobu pracy kancelarii komorniczej można znaleźć na stronie głównej https://adamiecki.pl/