202202.21
Off
0

Upadłość dłużnika – co dalej z egzekucjami komorniczymi?

Autor: Kategoria: Aktualności

Jedną z przeszkód w dalszym prowadzeniu postępowania egzekucyjnego jest ogłoszenie upadłości przez dłużnika, którym może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna.

Ogłoszenie upadłości dłużnika przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego

Sytuacja, w której po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, komornik uzyska informację, że dłużnik już przed złożeniem sprawy przez wierzyciela ogłosił upadłość, nie jest uznawana za oczywiście niecelowe wszczęcie postępowania.

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2022 r. Sygn. III CZP 21/22 ”Art. 30 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych nie stanowi podstawy pobrania przez komornika sądowego opłaty egzekucyjnej od wierzyciela w przypadku umorzeniu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 2 kpc ze względu na złożenie przez wierzyciela wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

 Oznacza to, że wierzyciel nie będzie zmuszony do pokrycia opłaty stosunkowej
w wysokości 10% roszczenia zgłoszonego do wyegzekwowania, jak to jest w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego po śmierci dłużnika.

Komornik w takim przypadku umorzy postępowanie egzekucyjne na podstawie art. . 824 § 1 pkt 2 kpc, gdyż nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego po ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Upadłość dłużnika w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego

Kiedy mamy do czynienia z ogłoszeniem upadłości dłużnika, która nastąpiła w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego, komornik z mocy prawa ma obowiązek zawieszenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o art. 146 ustawy z dnia 28 litego 2003 r. Prawo Upadłościowe. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia
o ogłoszeniu upadłości.

Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, przelewa się do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego, z wyjątkiem zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń o rentę z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz o zamianę uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Życie pisze nieprzewidywalne scenariusze i należy być przygotowanym na każdą ewentualność. Regulacje, jak postępować przewidują przepisy prawa, dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego i obeznanego w przepisach komornika. Informacje na temat świadczonych usług dostępne są na stronie https://adamiecki.pl/