202007.16
Off
2

Wznowienie przyjmowania interesantów

Autor: Kategoria: Aktualności

Ze względu na dalsze zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID 19) informuje się, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Michał Adamiecki zawiadamia, że kancelaria wznawia przyjmowanie interesantów w następujących godzinach:  

  • poniedziałek 7-17,
  • wtorek- czwartek 7-15,
  • piątek 7-14.

Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów, mogących jednocześnie przebywać w kancelarii komornika do ilości jednego interesanta. 

Zaleca się ograniczenie formy osobistego kontaktu, do spraw, w których kontakt taki jest niezbędny np. wykonanie zobowiązania czy odbiór dokumentów. 

Przed wejściem do kancelarii interesant zobowiązany jest do założenia maski zakrywającej usta i nos, w kancelarii przy wejściu znajduje się środek do dezynfekcji rąk. 

Jako podstawowe formy kontaktu wskazuje się kontakt telefoniczny: (32) 780-24-02, 501-146-828, pocztę elektroniczną: [email protected] oraz formę pisemną za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii: 

27 1050 1399 1000 0092 2355 8587 ING Bank Śląski

Uwaga: przy dokonywaniu wpłat należy zawsze podawać nr sprawy oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy, której wpłata dotyczy.